Bizimle paylaştığınız tüm kişisel verilerin korunmasına önem gösteriyoruz. Sizinle güvene dayalı ilişkimizi esas alarak, en iyi kullanım ve hizmeti sağlamak amacıyla  DFA NEM TAYİN CİHAZI  olarak internet sitemizde çerezlerden faydalanmaktayız. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve ilgili haklarınızı öğrenmek için aşağıda yeralan  Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.  

ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez Nedir ve Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan bir dosyadır. Günümüzde neredeyse bütün web siteleri çerezler kullanmaktadır. Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza (örneğin; bilgisayar veya cep telefonu) depolanan küçük bir metin dosyasını ifade etmektedir. Çerez dosyalarında oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanmaktadır. Çerezler, hem zamandan tasarruf edebilmek hem daha iyi bir internet hizmeti sunmak hem de kişiselleştirilmiş bir deneyimden faydalanmak amacı ile kullanılmaktadır.

Çerezleri nasıl kontrol edebilirsiniz?

Çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Bilgisayarınızda hâlihazırda bulunan çerezleri silebilir, engelleyebilir ve çoğu Internet gezgininde çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilir bunu tarayıcının ayarlarını değiştirmek suretiyle gerçekleştirebilirsiniz.

DFA NEM TAYİN CİHAZI Tarafından Kullanılan Çerezler

Aşağıda web sitemizde kullanılmakta olan çerez türleri ve bu çerezlerin hangi amaçla kullanıldıkları detaylı bir şekilde ortaya konulmuştur.

Çerez Adı Süre Kategori  Açıklama 
PHPSESSIONID Oturum Gerekli Bu çerez PHP uygulamalarına özgüdür. Çerez, web sitesinde kullanıcı oturumunu yönetmek amacıyla bir kullanıcının benzersiz oturum kimliğini depolamak ve tanımlamak için kullanılır. Çerez bir oturum çerezidir ve tüm tarayıcı pencereleri kapatıldığında silinir.
test_cookie 15 Dk İşlev Bu çerez doubleclick.net tarafından ayarlanır. Çerezin amacı, kullanıcıların tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini belirlemektir.
acceptCookies Oturum İşlev Bu tanımlama bilgisi, tanımlama bilgisi mevzuatı uyarınca onay almak için kullanılır.
session_sm Oturum İşlev Bu tanımlama bilgisi, sayfanın yüklenmesiyle birlikte yürütülen modal duyuru penceresinin tekrar gösterilip gösterilmeyeceği ile ilgili kullanıcının kararını saklar.
VISITOR_INFO1_LIVE 5 Ay İşlev Bu çerez Youtube tarafından ayarlanır ve YouTube videolarının bilgilerini izlemek için kullanılır.
YSC - Performance Bu çerezler Youtube tarafından ayarlanır ve gömülü videoların görüntülemelerini izlemek için kullanılır.
GPS 30 Dk İşlev Bu çerez Youtube tarafından ayarlanır ve kullanıcıları coğrafi konumlarına göre izlemek için benzersiz bir kimlik kaydeder.
IDE 1 Yıl İşlev Google DoubleClick tarafından kullanılır ve kullanıcının web sitesini ziyaret etmeden önce web sitesini ve diğer tüm reklamları nasıl kullandığı hakkında bilgi depolar. Bu, kullanıcı profiline göre kullanıcılara kendileriyle alakalı reklamlar sunmak için kullanılır.
__utma 2 yıl Performans Bu tanımlama bilgisi, Google Analytics tarafından kullanıcıları ve oturumları ayırmak için kullanılır. Google Analytics'e her veri gönderildiğinde tanımlama bilgileri güncellenir.
__utmb 30 dakika Performans Bu tanımlama bilgisi, Google Analytics tarafından yeni oturumları ve ziyaretleri ayırmak için kullanılır. Google Analytics'e her veri gönderildiğinde tanımlama bilgileri güncellenir.
__utmz 6 ay Performans Bu tanımlama bilgisi, Google Analytics tarafından kullanıcı ziyaretinin amacını değerlendirmek için kullanılır ve web sitesi yöneticileri için web sitesi etkinliğiyle ilgili raporlar oluşturur ve müşteri deneyimini iyileştirmeyi amaçlar.
__utmc Oturum Performans Bu tanımlama bilgisi, Google Analytics tarafından yeni ziyaretçileri belirlemek için kullanılır.
__utmt 10 Dk Performans Çerez Google Analytics tarafından ayarlanır ve istek oranını azaltmak için kullanılır.

Tanımlama bilgileri çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir:

Bu bilgiler, web sitesini iyileştirmek için raporları derlemek amacıyla kullanılır. İşlev tanımlama bilgileri, kullanıcı tarafından istenen hizmeti sağlayanları da kapsayabilir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nun 11. Maddesi ilgili maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, verileri işlenmişse buna ilişkin bilgileri, verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu, verilerin eksik veya yanlış olması hâlinde bunların düzeltilmesini, kişisel verilerin KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme ve verilerinin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Talebinizin niteliğine göre size ücretsiz cevap verebiliriz. Ancak, işlemin şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ"in 5. maddesindeki şartlara uymak kaydıyla DFA NEM TAYİN CİHAZI internet sitesinin "Kişisel Verilerin Korunması" sayfasında belirtilen yollarla gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanıcının DFA NEM TAYİN CİHAZI internet sitesini ziyarete devam etmesi, çerez kullanımına ve kişisel verilerinin işbu politika kapsamında işlenmesine onay verdiği anlamına gelmektedir.

 
3WTURK CMS v8.3.1